PSYCHOTERAPEUTA.

TRENER.

COACH.

KONSULTANT.

NOWA JAKOŚĆ

Szkoleń

Samoświadomość, zarządzanie swoją energią życiową, dobry kontakt z ciałem, odblokowanie swojej twórczej energii i życie w zgodzie ze swoimi wartościami dają nam dobre podstawy do wykorzystania w pełni swojego potencjału w sferze osobistej i zawodowej.

Nie daj się wypalić!

Ciągłe zmiany, coraz większe tempo życia, presja, by odnieść sukces: znasz to? Wypalenie energetyczne może dotknąć każdego z nas. Jest już epidemią we współczesnym świecie.

Zarządzaj swoją energią życiową!

Jaki jest Twój bilans zysków i strat? Czy umiesz regenerować swoje zasoby?

Wejdź w lepszy kontakt ze swoim ciałem i emocjami!

Gdyby Twoje ciało mogło mówić, co chciałoby Ci dziś powiedzieć? Twoje emocje również niosą w sobie ważną informację dla Ciebie.

Kształtuj postawy, zdobywaj wiedzę i nowe kompetencje!

Prawdziwa i trwała zmiana zachodzi wtedy, gdy rozwijamy naszą samoświadomość, zmieniamy naszą postawę życiową, umiejętnie korzystamy z dostępnych narzędzi.


POSTAW NA
Nową Jakość Szkoleń Twojego Zespołu
Rozwijaj samoświadomość i dojrzałość emocjonalną. Daj sprawdzone narzędzia. Zadbaj o mądry i zrównoważony rozwój.
Czytaj więcej
ROZDZIAŁ
O mnie
Od kilkunastu lat pracuję aktywnie jako psychoterapeuta i trener.

1

KWALIFIKACJE

Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego 
Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej
Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
Psychosomatyka i Somatopsychologia
SWPS
Psychologia w Zarządzaniu
Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza

2

DOŚWIADCZENIE

Mam za sobą ponad 1400 godzin spędzonych na salach warsztatowych i wykładowych. Prowadzę szkolenia, webinaria, wykłady dla biznesu, administracji i innych organizacji.

3

SPECJALIZACJA

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu kompetencji miękkich takich jak: techniki radzenia sobie ze stresem, budowanie odporności psychicznej, komunikacja interpersonalna, rozwój osobisty, asertywność, techniki radzenia sobie z emocjami, rozwój inteligencji emocjonalnej, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, work – life – balance (włączając w te szkolenia również swoje doświadczenie terapeutyczne oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu psychosomatyki oraz somatopsychologii).
O MNIE

Moja misja

Od kilkunastu lat pracuję jako psychoterapeuta i trener rozwoju osobistego.
Myśląc o rozwoju człowieka wiem jak ważne jest to, by umieć na siebie spojrzeć z szerszej perspektywy. Jesteśmy jednością ciała, psychiki i naszej sfery duchowej.
Dzielę się wiedzą, daję narzędzia ale przede wszystkim pracuję nad kształtowaniem wewnętrznej postawy. 
W tym pędzącym świecie pomagam się zatrzymać, skłonić do głębszej refleksji, uruchomić proces trwałych zmian.
Właśnie dlatego pracując z ludźmi zawsze uwzględniam te trzy perspektywy.
Dopiero zrozumienie tego co dzieje się w każdej z tych przestrzeni i zintegrowanie każdej z tych części może dać nam poczucie wewnętrznej siły i sprawczości.
Zaufanie, akceptacja i bezpieczna atmosfera to niezbędne warunki do pracy nad sobą– i o to dbam podczas moich warsztatów.
Prowadzę wykłady i prelekcje na temat szeroko pojętej psychologii zdrowia, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, zarządzaniu energią, zarządzania stresem i emocjami. Liderom i ich zespołom pomagam budować efektywne zespoły, rozwiązywać konflikty, usprawniać komunikację interpersonalną.

W swojej pracy trenerskiej staram się wydobyć jak największy potencjał z każdego uczestnika szkolenia. Stawiam na profesjonalizm oraz swobodę kontaktu w pracy z drugim człowiekiem, ucząc nie tylko nowych umiejętności, ale także pracując nad zmianą postaw i odnalezieniu swojej energii życiowej.

Pracując z ludźmi, koncentruje się na szukaniu ich zasobów i rozwiązań.

Ponadto od 2010 roku pomaga swoim klientom na indywidualnych sesjach terapeutycznych i coachingowych. Swoją pracę terapeutyczną i trenerską superwizuje u Wojciecha Eichelbergera.

Współpracuję m.in. z Instytutem Psychoimmunologii w zakresie warsztatów i sesji coachingowych.
DOSTĘPNE

Kursy - online

Nagrałem 2 kursy o pracy z emocjami:
Przejdź do kursów

W czym wam mogę pomóc:

Szkolenia Menthal Health

Budowanie Odporności Psychicznej

Zarządzanie Stresem

Rozwój Inteligencji Emocjonalnej

Warsztaty Rozwojowe

Komunikacja Interpersonalna

Warsztaty Pracy z Ciałem

Budowanie Efektywnych Zespołów

Szkolenia dla Liderów

Team Building w Oparciu o Gry Psychologiczne

Webinary o Zdrowiu Psychicznym

Wykłady Motywacyjne

POSTAW NA NOWĄ JAKOŚĆ

SZKOLEŃ TWOJEGO ZESPOŁU.

Skontaktuj się ze mną!

kontakt@maciejscibor.pl+48 697 174 986
Visit our FacebookVisit our LinkedIn
Copyright © Necessary Creative Studio
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram